Seminarium - Brottsofferdagen 2019

Lyckat seminarium på brottsofferdagen 2019 i samarbete med Brottsoffermyndigheten (BROM)

Stort tack till alla er som deltog på vår föreläsning de 22 februari på Norra Latin i Stockholm. Er positiva feedback ger oss ork att kämpa vidare för den undermåliga hantering av våldsdödade som skett under lång tid och ännu är ett faktum. Vi blev även positivt överraskade av att TV4 letade reda på oss och synliggjorde RAV på bästa sändningstid. Se inslaget här på TV4

Varma hälsningar, Carina och Roland

Internationella Brottsofferdagen 2019
Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 högtidlighåller vi dagen för 20:e året i rad.

• Datum: Fredag 22 februari 2019
• Tid: 08.30-16.20
• Plats: Norra Latin i Stockholm
Program IBD 2019

Den Internationella Brottsofferdagen instiftades för 30 år sedan av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund. I år högtidlighåller Brottsoffermyndigheten dagen för 20:e året i rad. Dagen arrangeras i samverkan med Bris, Brottsofferjouren Sverige, ECPAT, RFSL, RAV, Roks, Rädda Barnen, UNICEF och Unizon. Under dagen kommer du att få ta del av internationell och svensk forskning inom brottsofferområdet. Årets program bjuder bland annat på föreläsningar om brottsoffers rättigheter, våld mot kvinnor och barn samt vikten av ett gott bemötande. Vi blickar tillbaka, minns avgörande framsteg och lyfter framtida utvecklingsområden. Dessutom kan du välja mellan sju olika seminarier där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Välkommen till en inspirerande utbildningsdag.

ANMÄLAN
Arrangemanget är fullsatt. Du kan dock ställa dig i kö. Maila i sådana fall ditt namn och vilken organisation du tillhör till .. Om det blir en plats ledig kommer vi att ta kontakt med dig.
PROGRAM
08.30 Registrering med smörgås och kaffe/te
09.00 Inledningstal
Annika Öster, generaldirektör Brottsoffermyndigheten.
09.30 The case of the crime victim: achievements and setbacks
Jan van Dijk, professor emeritus vid Tilburgs Universitet, Nederländerna (föreläsning på engelska).
10.30 Paus med frukt
11.00 Parallella seminarier
11.50 Lunch på egen hand
13.00 Våld mot kvinnor och barn i nära relationer. 30 år – tillbakablick, framsteg och utvecklingsområden
Margareta Hydén, professor emerita vid Linköpings universitet.
14.00 Parallella seminarier
14.50 Paus med kaffe och kaka
15.20 Det avgörande bemötandet
Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut, ASPU AB.
16.10 Avslutande ord
PARALLELLA SEMINARIER
Välj bland sju parallella seminarier på förmiddagen och eftermiddagen. Mer information om seminarierna får du i programmet.
MÅLGRUPP
Dagen riktar sig till personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom brottsoffer-, kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och landsting samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer är välkomna att delta.
PRAKTISKT
Ingen avgift tas ut för deltagande. Fika ingår. Ej utnyttjad plats debiteras med 500 kronor för att täcka administrativa kostnader.