Föreningar som RAV samarbetar med

 

HOUMA – FINSKA MOTSVARIGHETEN TILL RAV
Den 9 april 2018 inleddes ett första samarbetsmöte med Huoma, som var på konferens i Stockholm. Huoma startades år ‪2000 av två mödrar som mist‬ sina söner genom våldsdöd, och har precis som RAV växt med tiden. Mycket av det som Huoma berättade om har stora likheter med RAV. Huoma är understödd av STEA-Social och hälsoorganisationernas understöd central med ansenlig summa pengar varje år, som bland annat går till två heltidsanställningar, till skillnad från RAV som efter mycket möda kan få några tusenlappar för en öronmärkt aktivitet.

Den 7 oktober 2018 träffade RAV för andra gången Huoma, då diskuterade vi likheter och olikheter mellan länderna och dess omhändertagande av anhöriga till våldsdödade. Vi beslöt även att kontakta de andra två Nordiska länderna, Norge och Danmark, med ambitionen att inleda ett Nordisk samarbete. Att lära av varandra och hjälpa varandra att skapa bättre samhällsstöd för oss anhöriga, med fokus på oss drabbade och inte förövarna.

www.huoma.fi