Verksamhetsplan 2017

 
1. Utveckla samarbetet mellan RAV, polis, sjukvård m.fl. Arbetet innebär att RAV bokar in möten med polismyndigheten och socialstyrelsen och presenterar en handlingsplan i Gävle och Malmö.

2. Boka möten med samtliga politiska partier över 4 procent, i syfte att förbättra situationen för anhöriga till våldsdödade i samhället.

3. Göra små filminslag på Facebook och Instagram där vi medlemmar kort presenterar våra livsöden. Även andra former av små nyhetsinslag.

4. Arbeta med Facebook och Instagram, där ambitionen är att försöka lägga in minst två inlägg i veckan.

5. RAV:s träffar under 2017. Vi anordnar även träffar vid behov och önskemål.

- Brottsofferdagen 22 februari, Norra Latin.

- Anhörigträffar: 19 februari, 14 maj, 3 september och 5 november 2017.

- Kompis- och syskonträffar: 23 april och 22 oktober 2017.

- Årsmöte: 26 mars 2017.

- Anhörighelgen: 22-24 september.

- Styrelsemöten: 10 gånger per år (uppehåll i juli och december).

6. Delta på Almedalsveckan tillsammans med SAMS vecka 27.

7. RAV arbetar med att utveckla en ungdomssektion, som representerar vänner och syskon.

8. Värva sponsorer, gäller hela styrelsen. Ambitionen är att alla i styrelsen försöker skaffa minst en sponsor per år för att möjliggöra utveckling av RAV som organisation.

9. En gång per år så lanseras tidningen Omtanke för RAV:s medlemmar, sponsorer samt extra upplagor för att dela ut, ca 500 ex.

10. Hålla minst ett seminarium för RAV:s medlemmar årligen. Under 2017 kommer ett seminarium om kris och trauma att hållas.