Verksamhetsplan 2016

 Under 2016 så har RAV:s styrelse prioriterat nedanstående punkter att arbeta med:

 • Utveckla samarbetet mellan RAV, polis (nationellt) och sjukvården. Vi bokar in möten med polismyndigheten och socialstyrelsen och presenterar en handlingsplan.
 • Fortsätta påverka politiker på regeringsnivå, boka in möten med de politiska partien.
 • Söka samarbete med kommuner, få till stånd ett arbete med omhändertagande av anhöriga till våldsdödade.
 • Skapa opinion i samhället via media, tv, film mm.
 • Bjuda in Thomas Bodström till årsmötet 20 mars 2016.
 • Anordna fyra anhörigträffar, 7 februari, 1 maj, 4 september och 6 november i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle.
 • Anordna minst två kompis-/vänträffar i Stockholm.
 • Delta på Almedalsveckan vecka 27, tillsammans med Sams.
 • Anordna anhörighelg i Göteborg 23-25 september.
 • Söka medel från BROM och planera för ett eget seminarium på brottsofferdagen den 22 februari 2017, Norra Latin i Stockholm.
 • Hemsidan och Facebook ska utvecklas så att RAV kan nå ut till fler människor och få flera anhöriga och stödmedlemmar.
 • Styrelsen och medlemmarna ska arbeta aktivt för att värva fler sponsorer.

Löpande under året dyker det upp nya uppdrag och händelser, vilka kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2016.

Maila gärna in förslag till hemsidan på andra punkter som du tycker att det är viktigt att RAV arbetar med.

Marie Johansson Språkrör
Ewa-Britt Gabrielsen Språkrör