Politikermöte den 7 juni 2018

Den 7 juni 2018 träffade RAV representanter från samtliga partier från justitieutskottet. Syftet med mötet var att belysa den undermåliga hantering som sker av anhöriga till våldsdödade samt undersöka partiernas politiska ställningar i frågorna och vad de avser att göra åt situationen. 

Sammanfattningsvis så har RAV bedömt svaren till frågorna utifrån det fysiska mötet samt de svar som respektive parti inkommit med. RAV har där utgått från tydligheten i svaren och bedömt varje svar med ett lågt (1), medel (2) och högt (3) värde utifrån vår egen ambition att förbättra situationen för anhöriga till våldsdödade. Det vill säga att ett parti som svarat ja på en fråga, där RAV anser att det ska vara nej, ändå kan få ett högt värde på svaret då det är väl argumenterat.

Samtliga partier anser att stödet för anhöriga till våldsdödade är undermåligt och ambitionen för att förbättra stödet varierar mellan partierna. RAV kommer att analysera materialet djupare och återkommer ett par veckor innan valet med en graf som redovisare de olika partiernas ställning i förhållande till RAV

 "klicka här för att läsa Sammanställningen"

Nyheter