Möte med HUOMA, Finska motsvarigheten till RAV

Den 9 april 2018 inleddes ett första samarbetsmöte med HUOMA, som var på konferens i Stockholm. Styrelseledamöterna Ewa-Britt Gabrielsen och Roland Jangestig representerade RAV.

HUOMA startades år 2000 av två mödrar som mist sina söner genom våldsdöd, och har precis som RAV växt med tiden. Mycket av det som HUOMA berättade om har stora likheter med RAV. HUOMA är understödd av finska staten med ansenlig summa pengar varje år, som bland annat går till två heltidsanställningar, till skillnad från RAV som efter mycket möda kan få några tusenlappar för en öronmärkt aktivitet.

Ett mycket givande möte trots språkbarriärer, mötet genomfördes på finska, engelska och lite svenska. Ewa-britt och Roland gjorde sitt bästa med språket och summerar dagen som ett första steg i att ta lärdom av varandras arbetssätt för anhöriga till våldsdödade och en mycket viktig framtida samarbetspartner.

För mer information om HUOMA, besök deras hemsida för mer information.

Nyheter