Årsmöte 24 mars

Årsmöte i Stockholm, kl. 12.00 - 15.00
United Space lokal, Waterfront, Klarabergsviadukten 63

RAV i Norrköping 25 februari

Ewa-Britt Gabrielsen föreläser. Välkommen!
Plats: Stadsbiblioteket klockan 18.00.
För mer information kontakta: Brottsofferjouren östra Östergötland 011-10 28 89 mail: .

 

Kalendarium