Kris- och Traumautbildning, 1 februari

Steg 3 för styrelsen och volontärer.

Föreläsare för dagen är Katarina Tingström, legitimerad psykoterapeut och präst.

Kalendarium