Informationsträffar i Göteborg 2 & 3 december

Ewa-Britt Gabrielsen och en volontär besöker Göteborg och genomför flera informationsträffar.

Kalendarium