RAV i Norrköping 25 februari

Ewa-Britt Gabrielsen föreläser. Välkommen!
Plats: Stadsbiblioteket klockan 18.00.
För mer information kontakta: Brottsofferjouren östra Östergötland 011-10 28 89 mail: .

 

Kalendarium