RAV har beviljats ett 90-konto

 

90 Konto Logo RGB

90-konto Plusgiro: 90 0654-5

RAV är så glad över att meddela att vi nu äntligen fått ett 90-konto från Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto innebär en kvalitetsstämpel av vår verksamhet och visar att vi är en seriös insamlingsorganisation där de insamlade medlen går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Svensk Insamlingskontroll granskar även hela vår verksamhet, vilket ökar vår transparens gentemot våra givare. Vi vill att ni som givare ska ha en bra insyn i vår verksamhet och ett 90-konto bidrar till detta mål. Det är endast ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och som granskas av dem som kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgiro.

När fler potentiella givare började visa intresse för RAV:s arbete blev det tydligt att RAV behövde ett 90-konto.
– Många organisationer ställer krav på att det ska finnas ett 90-konto för att de ska skänka pengar. Det signalerar säkerhet. De kontroller som genomförs av Svensk Insamlingskontroll är viktiga och ger också vägledning för oss i vårt arbete, berättar Ewa-Britt Gabrielsen.

Läs hela artikeln: Mynewsdesk.se

Om ni vill veta mer om 90-konton och om hur Svensk Insamlingskontroll arbetar så besök gärna deras hemsida.