Föreningar som RAV samarbetar med

 

SAMARBETE FÖR MÄNNISKOR I SORG (SAMS)
RAV är en av medlemsorganisationerna som representerar SAMS. I grunden består SAMS av sex föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och soregreaktioner. SAMS bedriver informationsverksamhet för såväl de som drabbats, som människor som kommer i kontakt med dem. SAMS är rikstäckande. Följande föreningar samt RAV är medlemmar i SAMS:

Randiga Huset
www.randigahuset.se
​SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandestöd
www.spes.se​
​VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet
www.vimil.se
​VSFB - Vi Som Förlorat Barn
www.vsfb.se
Febe - nätverk för föräldrar som förlorat barn
www.febe.net

​SAMS finns även på Facebook @SamsSamarbeteForManniskorISor
www.samsorg.se