Föreningar som RAV samarbetar med

 

SAMARBETE FÖR MÄNNISKOR I SORG (SAMS)
RAV är en av medlemsorganisationerna som representerar SAMS. I grunden består SAMS av sex föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och soregreaktioner. SAMS bedriver informationsverksamhet för såväl de som drabbats, som människor som kommer i kontakt med dem. SAMS är rikstäckande. Följande föreningar samt RAV är medlemmar i SAMS:

Randiga Huset
www.randigahuset.se
​SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandestöd
www.spes.se​
​VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet
www.vimil.se
​VSFB - Vi Som Förlorat Barn
www.vsfb.se
Febe - nätverk för föräldrar som förlorat barn
www.febe.net

​SAMS finns även på Facebook @SamsSamarbeteForManniskorISor
www.samsorg.se

CYKELSTÖDET - MEDMÄNSKLIGT ENGAGEMANG
Gerardo Espejo startade sin cykelresa den 1 september 2015, från Haparanda till Ystad, för att skapa uppmärksamhet till brottsoffer och dess anhöriga. Cykelresan blev startskottet för Cykelstödet, vars syfte är att stödja brottsoffer och närstående. Grunden för arbetet är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsoffer och anhöriga till våldsdödade erfar dock att samhället överger oss till vårt öde, utan stöd och hjälp, efter att utsatts för förödande och traumatiserade händelser.

Den 1 september symboliserar den dag som Gerardo själv blev svårt knivskuren och svävade mellan liv och död. Cykelstödet kommer därför att ske första lördagen i september, med start kl 09.01. Cykelstödet kommer att starta på alla orter där det finns någon som vill cykla, promenera, springa, simma, rida eller valfri aktivitet till stöd för brottsdrabbade och deras anhöriga. Var och en bestämmer själv hur långt man vill ta sig framåt. Varje enskild prestation för cykelstödet kommer att vara en symbolisk handling för att uppmärksamma behovet av ett förstärkt stöd för brottsdrabbade. Lokala brottsofferjourer, RAV och andra organisationer med liknande syfte kan här passa på att göra lokala arrangemang. Många små arrangemang blir tillsammans en stor manifestation och målet är att Cykelstödet ska växa år från år.

FOTA GÄRNA OCH GLÖM EJ ATT TAGGA DINA BILDER MED #CYKELSTÖDET2017 eller inboxa dem på FB så lägger administratör upp bilderna och ni visar ert stöd.

Hjälp BOJ och RAV att stödja brottsutsatta

Brottsofferjouren i Haninge/Nynäshamn - BOJ
Plusgiro: 106799 - 0 Skriv gärna Gåva Cykelstödet 

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade - RAV
Swishkontonummer 1234640439 alt Plusgirokonto: 177 84 32-3 Skriv gärna Gåva Cykelstödet.

Cykelstödet finns även på Facebook och Instagram som @cykelstodet
#cykelstödet2016 #cykelstödet2017
www.cykelstodet.se