Anhörigträffar 2018

Stockholm, Gävle eller Örebro är planerade till den 4 mars, 6 maj, 2 september och 4 november, kl 12:00 - 16:00. 
Göteborg planderad till den 7 oktober, kl 12:00 - 16:00. 

Välkommen med din anmälan!

Nya som gamla anhöriga medlemmar hälsas välkomna till anhörigträff. Träffen är för dig/er som är närmast anhörig till våldsdödad. Här finns inga krav om berättelser om man inte själv vill, bara vetskapen att omges av andra anhöriga kan räcka första gången. Alla anhöriga som finns med på träffen har alla genomgått helvetet i efterlivet och förstår din situation.

RAV bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan till Ewa-Britt Gabrielsen eller 070-5341882, eller direkt till våra kontaktpersoner för respektive stad. Frågor gällande träffen eller ett medlemsskap besvaras av Ewa-Britt, du kan även kika på vår hemsida medlem.

Adresser och kontaktpersoner till våra träffar i respektive stad 

STOCKHOLM, Kungsgatan 3, kontaktperson: Carina Molin 070-490 05 30 

GÄVLE, Söders Källa, Södra Kansligatan 22, kontaktperson: Ewa-Britt Gabrielsen 070-534 18 82

GÖTEBORG, Kontaktperson: Reneé Lindvall  070-486 61 74

ÖREBRO, Kontaktperson: Roland Jangestig 070-520 50 81